Thiết kế kho gas công nghiệp An toàn

Thứ năm 16/03/2023

✨✨Thiết kế kho gas an toàn ✨✨

1, Yêu cầu chung kho gas
     a, Nơi đặt các kho gas chứa  phải đảm bảo thông thoáng, thuận tiện cho việc thay thế bình gas và dễ tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp. Mặt nền của kho chứa phải bằng phẳng, không phát ra tia lửa khi va chạm.
b, tối đa cho phép của kho chứa bình gas là 1000 kg. các bình chứa được xem như là
đựng đầy LPG bất kể lượng LPG thực tế trong bình gas
Các quy định về biển hiệu cảnh báo, biển chỉ dẫn trong trường hợp khẩn Tại lối vào dành cho xe , phải có biển báo hạn chế tốc độ.
     c, Trong phảm vi 3 MPa không dặt các rãnh thoát nước trên nền kho chứa bình gas hoặc trong khu vực liền kề với kho bình gas. Nếu không thể tránh được việc đặt các rãnh thoát nước trong khu vực này thi khe hở, lỗ hổng phải được dậy kín hoặc bịt kín.
 Kho chứa bình gas phải được đặt trên mặt đất ngoài nhà dân dụng, công nghiệp nếu sức chứa của kho lớn hơn 700 kg. Chỉ được đặt trong nhà dân dụng công nghiệp khi sức chứa dưới 700 kg và phải đảm bảo thông gió và an toàn phòng chống cháy nổ.
Việc bố trí sắp xếp các bình gas chứa trong kho dự phòng, không liên tiếp với hệ thống đường ống tuân theo 
 Việc lắp đặt các thiết bị phải tuân theo các yêu cầu Thiết bị điện
Thiết bị điện phải đảm bảo phòng nổ.
Lựa chọn và lắp đặt thiết bị điện để sử dụng trong các khu vực nguy hiểm phải đảm bao hiệu quả hoạt động khi ở trong các vung này.
Thiết bị điện để sử dụng trong các vung đã phân loại phải được chứng nhận bằng nhãn của nhà sản xuất.
Kho chứa bình gas ngoài nhà dân dụng, công nghiệp phải cách biệt với các toà nhà khác hoặc hàng rào ranh giới của công trình bên cạnh theo khoảng phân cách được đưa ra ở Bảng 1. Đối với kho chứa trong nhà dân dụng cộng nghiệp thí phải được ngăn cách bằng tường ngăn cháy không có thủng, có giới hạn chịu lửa ít nhất 150 phút.
Bảng 1 - Khoảng cách tối thiểu áp dụng cho kho chứa bình gas
Sức chứa của kho (1) (2)
Dưới 400 kg 1 m -
Từ 400 đến 1000 kg 3 m m
Lối vào khu vực tồn chứa kho gas phải được bố trí hợp lí. Kho chứa bình gas phải được bao quanh bởi tường chắn hoặc hàng rào thoáng có chiều cao ít nhất 1,8 m. Phải có ít nhất 2 lối ra vào được bố trí phân tán, nếu khoảng cách từ bất cứ điểm nào trong kho chứa tới lối ra vào lớn hơn 12m. Các cánh cổng phải mở ra ngoài, không gây cản trở lối ra. Không được dùng khoá tự động cho cổng ra vào và cổng phải được bố trí hợp lí để thoát hiểm dễ dàng trong mọi trường hợp.
Kho chứa các bình gas  có hệ thống ống góp phải được đặt trong nhà có mái che làm bằng vật liệu không cháy.bình gas chứa chỉ được sử dụng để chứa LPG và phải để cách xa bình gas chứa các chất nguy hiểm khác một khoảng cách không nhỏ
Kho bình gas trong nhà phải được xây vững chắc, cách biệt với các phần khác của toà nhà (ngoại trừ phòng đặt máy hoá hơi ) bằng tường chắn, trần, nền không có lỗ thủng, có giới hạn chịu lửa ít nhất 150 phút.
Kho chứa bình gas phải được xây dựng đảm bảo thông gió và phòng chống cháy nổ theo các yêu cầu.
     2,Tường ngăn cháy
     a,Khi sử dụng tường ngăn cháy cho phép giảm khoảng phân cách tối đa 30% so với khoảng phân cách yêu cầu khi không có tường ngăn cháy.
b,Tường ngăn cháy phải không có lỗ thủng, được xây dựng vững chắc bằng gạch, bê tông hoặc các vật liệu khác, phải đảm bảo giới hạn chịu lửa ít nhất 150 phút.
c,Chiều cao tường ngăn cháy ít nhất phải ngang bằng với chồng bình gas chứa cao nhất. Tường ngăn cháy phải có chiều dài sao cho khoảng cách từ kho chứa bình gas (đo từ điểm cuối của tường ngăn cháy ) đến hàng rào ranh giới, đến toà nhà, hoặc đến nguồn phát lửa cố định không được nhỏ hơn khoảng phân cách trong Bảng 1.
----------------
PETRO SAIGON 
🌐www.saigonpetro.vn 
📞0708266789

Chia sẻ:
Đã copy!
Tin tức mới nhất